Klinik for Shockwave

Ultraljudsundersökning av hjärtat för erektil dysfunktion

Förra veckan fick kliniken en ny ultraljudsskanner från Echonous, som använder artificiell intelligens för att ge ett mycket exakt mått på hjärtats pumpkapacitet. Även känd som hjärtats ejektionsfaktor.
Denna förmåga att screena för hjärtfunktionen bör användas vid behandling av erektil dysfunktion, som kan vara ett symptom på underliggande kardiovaskulär sjukdom.
Syftet med screeningen är att uppmuntra till undersökning av din egen läkare/kardiolog. Samtidigt kommer den, tillsammans med andra tester och undersökningar, att ge viktiga insikter om orsaken till den erektila dysfunktionen.
Dessutom kommer jag kontinuerligt att samla in information och data om eventuella samband mellan olika grader av erektil dysfunktion, hjärtfunktion och blodflöde i penis lokalt.
Detta ersätter inte ett besök hos din husläkare, men kan vara ett första steg för dem som ännu inte har tagit mod till sig att prata med sin husläkare om sina allmänna hälsoproblem. Att prata om erektil dysfunktion är tyvärr fortfarande ett stort tabu i vårt samhälle.
Jag ser fram emot en spännande höst med nya lärdomar, där jag tillsammans med Secma Medicals experter inom kardiologi kommer att bli skicklig på de skanningar och undersökningar som är relevanta för erektil dysfunktion.