Klinik for Shockwave

Skador på hälsenan och patellasenan

Ny kunskap

I fredags deltog jag i Sportfisios 15:e symposium, där fokus låg på skador på hälsenan och patellasenan. Det var en dag då vi fick lära oss mer om den senaste forskningen på området, särskilt i förhållande till hela rehabiliteringsdelen. Huvudtemat under hela dagen var att man måste träna för att kunna återgå till idrott på ett effektivt sätt. Det måste vara relevant utbildning och den måste vara strukturerad.

Ett bra uttryck är use it or lose it. Det är en mycket bra indikation på vilken strategi som ska väljas när skadan är skedd. Australiensiska Ebonie Rio har gjort ett antal studier om senskador i knä och hälsena och har skapat konceptet Tendon Neuroplastic Training. Konceptet är helt enkelt att skapa ett styrketräningsprogram som är relevant för den aktuella skadan, med tempot styrt av en metronom. Detta görs för att stimulera hjärnan och få bra motion. Om du inte tränar efter en skada kommer den goda, normala fiberstrukturen i senan inte att byggas upp igen. Detta kan få återverkningar och minska möjligheten till god funktion över tid.

Ebonie Rio, 2016

MS Insight-strategi

Min strategi för skador på hälsenan och patellasenan består av två delar, behandling och träning.

Behandling på kliniken för att minska smärtnivåer och stimulera biologiska läkningsprocesser i vävnaden med hjälp av stötvåg och laser.

Dessutom måste ett målinriktat styrkeprogram skapas för att säkerställa en effektiv återgång till huvudsporten. Här arbetar vi utifrån ett funktionellt perspektiv, inte bara ett tidsperspektiv.

När bör jag vidta åtgärder?

Så snart du börjar misstänka en skada handlar det om att vidta åtgärder. Den förlänger processen genom att tro att den kommer att gå över av sig själv. Så var lika proaktiv som du är när du tränar eller köper utrustning för din sport. Det är en bra investering i din kropp att få effektiv hjälp från början.