Klinik for Shockwave

Shockwave ökar effekten av PDE-5 på erektil dysfunktion

ESWT för diabetespatienter

En spännande studie som undersöker effekten av ESWT (fokuserad stötvåg) vid behandling av diabetespatienter med erektil dysfunktion.

Studien visar att 55% av den grupp som inte svarade på PDE-5-hämmare, efter behandlingsförloppet, började svara på "pillren" igen.

Det vill säga, de får en effekt och kan börja ha ett sexliv av högre kvalitet igen.

Båda grupperna i studien svarade signifikant jämfört med placebo, vilket innebär att det finns en mycket god grund för att använda ESWT för att behandla vaskulär erektil dysfunktion.

Min kommentar från min sida när det gäller studien är att det är en mycket låg energimängd, trots många pulser. På kliniken använder jag en högre energimängd, eftersom andra studier och min egen erfarenhet har visat att det har större effekt på den enskilda klienten, både med och utan diabetes.