Klinik for Shockwave

Få viden om forskellen på fokuseret og radierende shockwave

Vi tilbyder unik kombinationsbehandling med fokuseret og radierende shockwave samt EMTT som de eneste i Danmark, for at hjælpe dig til mindre smerte og bedre funktion, sikkert og effektivt

International specialist i shockwave

Når du møder Michael i klinikken, er du i trygge hænder. Michael har specialiseret sig i fokuseret shockwave behandling til komplekse problemstillinger i kroppen, og er en international anerkendt ekspert. Derfor kommer der dagligt klienter i alle aldre, fra hele norden til behandling i klinikken.

Michael sætter fokus på din livskvalitet, og målet er at du kommer hurtigst muligt tilbage til dine aktiviteter og hverdag uden smerte, og med mere funktion. Til dette bruger Michael en kombination af forskellige shockwave teknologier og teknikker, der gør at der arbejdes med alle kroppens strukturer. Dette er grundet den unikke kombination af fokuseret og radierende shockwave, støttet med EMTT og laserterapi, som ikke ses andre steder.

Der sammensættes en løsning der passer netop din problemstilling, særligt når du har rendt hovedet mod muren andre steder, og ikke passer ind i “kassen” af klassiske løsninger. Michael tænker ud af boksen, hvilket tager shockwave og andre teknologier til et nyt niveau. Det bedste er at det er en non-invasiv behandling, uden bivirkninger for dig som klient.

Fordele ved shockwave behandling

  • Præcis smertelindring: Fokuseret shockwave-terapi giver præcis målretning af smerteområdet, hvilket resulterer i effektiv og målrettet smertelindring.
  • Hurtigere heling og rehabilitering: Behandlingen fremmer hurtigere heling af skader og reducerer rehabiliteringstiden, hvilket betyder, at patienter kan komme tilbage til deres normale aktiviteter og sport hurtigere.
  • Ikke-invasiv og skånsom: Fokuseret shockwave er en ikke-invasiv behandling, der ikke kræver kirurgi eller medicin, hvilket resulterer i en skånsom og sikker procedure uden de potentielle risici ved mere invasive metoder.
  • Langvarig smertelindring: Effekten af fokuseret shockwave kan vare længe efter behandlingen er afsluttet, hvilket giver vedvarende smertelindring og forbedret livskvalitet på lang sigt.
  • Reduceret behov for smertestillende medicin: Ved at lindre smerter og fremme heling kan fokuseret shockwave reducere eller endda eliminere behovet for smertestillende medicin, hvilket bidrager til at undgå bivirkninger forbundet med langvarig medicinbrug.

I forbindelse med brug af fokuseret shockwave, suppleres der altid med ultralydsscanning, således vi sikre, at vi arbejder i de rette strukturer. Michael er altid på forkant med nyeste teknologi og studier i klinikken, da klinikken fungerer som internationalt reference center for producenten Storz Medical. Michael underviser både nationalt og internationalt i brugen af shockwave, i forbindelse med forskellige konferencer, workshops og webinare.

FAQ om shockwave


Grundet lydbølgernes evne til at stimulere på smertereceptorerne, kan vi hurtigt og effektivt, reducere dine smerter, helt uden bivirkninger.

Et normalt behandlingsforløb med shockwave lige når skaden er sket, vil som udgangspunkt kræve mellem 3 til 5 behandlinger. Det afhænger selvfølgelig efter skadestypen. Har du en mere kompleks problemstilling eller skade, som har været i kroppen i mere end 3 måneder; Så skal du forvente at skulle have et sted mellem 6 til 12 behandlinger, for at opnå et varigt resultat. Uanset problemstillingen, så har vi muligheden for at kunne ultralydsscanne i klinikken, som supplement til vores kliniske undersøgelser og test. På den måde kan vi målrette behandlingen, helt specifikt til din problemstilling.

Udover de highlighted problemstillinger, så kan vi generelt behandle alle vævstyper såsom, muskler, sener, knogler, nerver og kredsløb med kombinationen af fokuseret shockwave. Hvis du er i tvivl om hvordan at vi kan hjælpe dig, så tag gerne kontakt, så vi kan vejlede dig til en behandlingsløsning.

Særligt arbejder vi med de kroniske problemstillinger hvor andre tidligere har givet op i forbindelse med traditionel manuel behandling. Det kan udover klassiske skader i koppen, eksempelvis også være

Vi råder over 2 typer af shockwave i klinikken.

En fokuseret shockwave, som er en højfrekvent lydbølge, som bruges på specifikke og mindre områder, til at påvirke cellerne. I forbindelse med brug af fokuseret shockwave laver vi altid en ultralydsscanning, således vi får målrettet behandlingen helt specifikt.

En radierende shockwave, som er en trykbølge, som bruges til at arbejde med større muskel og vævsområder.

Fordelen ved at vi råder over 2 typer af shockwave i klinikken, har vi mulighed for at tilbyde dig en helhedorienteret behandlingsforløb. Et forløb som tager hånd om dine primære symptomer og smerter, samtidig med at vi kan arbejde globalt i de påvirkemuskelkæder og områder.

På den måde sikre vi at vi får arbejdet lige så effektivt med årsag og kompensationer i kroppen, som med symptomet. Begge typer af shockwave er beskrevet mere deltaljeret længere nede på siden, for dig der ønsker mere viden herom. Skulle det være nødvendigt at supplere behandlingen med laserterapi, så har vi også muligheden for dette .

I Klinik MS Insight arbejdes der med markedets bedste udstyr fra Storz Medical. Sideløbende med klinikken, arbejder Michael som underviser for både den danske importør Secma Medical og producenten Storz i forhold til uddannelse af nye behandlere.

Behandlingen med fokuseret shockwave, der også går under navnet ESWT (Ekstracorporel ShockWaveTherapy), foregår ved, at højfrekvente lydbølger via et applikationshoved “skydes” ind i det skadede væv og løsner det. De højfrekvente lydbølger øger blodgennemstrømningen og dannelsen af nye blodkar, ligesom de nedbryder tilkalkning i sener og væv. Samtidig stimuleres cellerne til at danne nye collagene fibre, som findes i muskler, sener, knogler og bindevæv.

Fokuseret shockwave-behandling hjælper også med at øge den proinflammatoriske proces og stimulere ny knoglevækst. Disse faktorer er alle med til at fremskynde den naturlige helingsproces. Derfor bruges shockwave behandling også effektivt til træthedsbrud / stressfrakturer for atleter , så man hurtigt kan returnere til sin sport.

Fokuseret shockwave er effektivt blandt andet på grund af intensiteten i chokbølgen, og fordi energien fra bølgen kan lægges netop dér, hvor skaden er. Med fokuseret shockwave kan vi ligge den primærer energi fra 1.5 til 6.5 cm, og der kan er en terapeutisk effekt op til ca 12 cm ind i vævet.

Selve behandlingen foregår ved, at der smøres en gel på huden i det ønskede område, og det behandles efter forudbestemte forløb. Behandlingen føles som stikken og prikken eller lettere smerte. Vi justere altid behandlingen efter din smertetærskel, for at få den størst mulige effekt, uden ubehag for dig.

Behandling med radierende shockwave, der går under navnet rESWT, foregår ved at man genererer en trykbølge med et projektil i et kammer, som overfører energien via en transmitter til hudoverfladen. På den måde kan vi arbejde henover større muskelområder og triggerpunkter, og kan effektivt nå en dybde på ca 4-5 cm, med de transmittere vi har. Herudover råder vi over en række special transmittere som kan løsne op i de små muskler omkring ryg og nakke, samt for Fascia systemet (bindevæv) i kroppen. Dem bruger vi til at skabe en global behandling af hele muskelkæden til det berørte område(symptom).

Det kan eksempelvis være til at løsne op i svangsene, læg og baglår i forbindelse med en hælspore. Radierende shockwave er også en effektiv behandlingsform i forbindelse med trætte muskler, i forbindelse med hård træning og overbelastning.

Lydbølger og trykbølger adskiller sig ikke alene med hensyn til deres egenskaber og måden energien laves på, men også når det kommer til de anvendte protokoller og de opnåede terapeutiske dybder i vævet.
Virkningerne og de terapeutiske mekanismer der opnåes, på trods af de fysiske forskelle og de forskellige anvendelsesområder (overfladiske eller mere dybt), har visse ligheder.

Radiale trykbølger er for eksempel målrettet til behandling af overfladisk smerte. Ved behandling af muskelsmerte kan radiale trykbølger blødgøre muskler og/eller fascia før eller efter brugen af fokuserede chokbølger i et mere specifikt område. Lokale smertefulde områder, kroniske seneproblematikker omkring udspringet på knoglen og dybe og komplekse problemstillinger derimod, bør behandles med fokuserede chokbølger.

Vi har også muligheden for at kunne kombinere shockwave behandlingen med den helt nye EMTT teknologi, som giver en øget stimuli på nervesystemet og vævsområderne omkring skaden, samt en øget frigivelse af vækstfaktorer, og andre byggesten til øget cellekvalitet.

Ved denne kombination, ser vi en højere effekt end ved shockwave alene. Dette bakkes også op af vores klienter der tidligere har modtaget shockwave som standalone.

Som et speciale hos MS Insight arbejder vi også med behandling af cerebral parese med fokuseret shockwave. I denne sammenhæng bruger vi de fokuserede lydbølger til at give øget bevægelighed i muskulaturen og vævet. Det gøres ved at stimulere nervesystemet lokalt i musklerne, til at stoppe med at mindske mængden af signaler fra nerverne. På den måde kan de funktioner, man ønsker at træne, øges betydeligt.

Samtidig går vi ind og arbejder med de forskellige muskelkæder, med radierende shockwave for at løsne op i bindevævet. Ved 3 behandlinger i løbet af en måned, opnår man en positiv effekt, som holder i 2-3 måneder. I denne periode, kan man så arbejde mere effektivt med træning af specifikke funktioner, og man opnår et mindre smertebillede i hverdagen.

Personlig behandling
Du modtager altid personlig behandling hos MS Insight
Shockwave specialister
Vi har speciale i behandling med shockwave
Specialiserede forløb
Du modtager altid specialiserede forløb I kliniken

Klient udtalelser