Klinik for Shockwave

Sexolog erektil dysfunktion – tentamen presentation

Examinationspresentation från sexologprogrammet om erektil dysfunktion d. 16 september

Vilka är orsakerna till erektil dysfunktion, fysiska och psykologiska?

Hur kan vi åtgärda problemen?

För att läsa mer om sexologisk terapi, klicka här