Klinik for Shockwave

 

Behandling av Peyronies sjukdom med shockwave och utan biverkningar

Få minskad krökning, ökad längd och förbättrad sexuell funktion

Kort introduktion och förklaring av behandlingen

Diagnos via skanning

peniskrkning

Effektiv behandling av Peyronies sjukdom

Michael hjälper dig som besväras av Peyronies sjukdom på kliniken med fokuserad shockwavebehandling som avsevärt minskar din peniskrökning. Detta sker utan biverkningar och förbättrar samtidigt din erektion. Du kommer att återfå en del av penisens förlorade längd och fyllnad som kanske har drabbat dig i samband med Peyronies sjukdom. Därför är det INTE nödvändigt med en obehaglig operation som första val. Se den korta videon här ovan för en kort och enkel förklaring av Peyronies sjukdom och behandling, eller läs mer i detalj nedan.

Shockwavebehandling utan biverkningar

Kliniken är ledande i Danmark inom ultraljudskanning och fokuserad shockwavebehandling av Peyronies sjukdom. Kliniken råder över specialutrustning för exakt behandling helt utan biverkningar av ”kulan eller strängen” av plack / fibros som du kan känna. Om du istället väljer att genomgå en operation som första val kan det finnas en risk för biverkningar och ytterligare erektionsproblem. För tillfället har kliniken tillsammans med Storz Medical i Schweiz, som är ledande inom shockwaveutrustning, lanserat en ny forskningsstudie om ultraljudsskanning i relation till Peyronies sjukdom som påvisar effekten av shockwave.

Plack i penis

Plack i penis

Fokuserad shockwave

Fokuserad shockwave peniskrkning

Behandling av specialist inom urologisk shockwave

Kliniken får dagligen besök av män med Peyronies för undersökning och behandling. Därmed sitter Michael på en mycket stor specialkunskap och erfarenhet inom området i relation till en exakt diagnos med ultraljud och efterföljande behandling med shockwave. När du träffar Michael på kliniken så är du i trygga händer. Han har specialiserat sig på Peyronies sjukdom och allmänna sexuella dysfunktioner bland män. Han är medlem i The International Society for Sexual Medicine och håller sig därmed alltid uppdaterad om den senaste forskningen. Ett förlopp består av sex behandlingar med shockwave och EMTT och du kan förvänta dig en minskning på minst 50 % av krökningen.

Rådgivning före behandling

Du kan ringa och få en oförpliktigande, konfidentiell konsultation på 10-15 minuter med Michael för mer information om hur du kan få hjälp. Du kan också boka undersökning och behandling direkt via vårt nätbaserade system här på sidan. Välj "Förstagångskonsultation urologiska dysfunktioner". Det finns nästan alltid en tid för undersökning / behandling inom en vecka om du är flexibel.

Klient udtalelser

Kontakta Michael om du har några frågor

  FAQ om Peyronies sjukdom

  När du kommer till den första konsultationen så går Michael in på djupet av hela problemet både avseende fysiska och psykologiska effekter. Första konsultationen sker enligt följande.

  1. 1.Man utför en grundlig genomgång av graden av krökning, fysiska och psykiska hälsotillstånd och din sjukdomshistoria samt eventuell påverkan på din erektionsförmåga.
  2. 2.Vi utför en högkvalitativ ultraljudsskanning för att identifiera storleken av fibrosen / placken (bollen / strängen du känner av).
  3. 3.Samtidigt täcker vi förväntningarna som du har för behandlingen och nivån vi förväntar oss att du kan uppnå utifrån resultatet av undersökningen.
  4. 4.Du får din första behandling med Shockwave och EMTT om du vill påbörja behandlingen. Under detta instrueras du i hemövningar som du ska göra mellan behandlingarna för att säkra ett bra resultat.

  I början av behandlingen kan det vara fördelaktigt att ta med ett foto av penis i erigerat tillstånd för att visa krökningens placering. På så sätt kan vi bättre rikta din behandling.

  Vi går in på djupet för att se till att vi sätter igång rätt behandlingsstrategi i syfte att förnya ditt sexliv. Behandlingen och undersökningen utförs av en ledande dansk expert inom urologisk shockwavebehandling som heter Michael och är medlem i The International Society for Sexual Medicine.

  Behandlingen utförs med fokuserad shockwave som också går under namnet ESWT (Ekstracorporel ShockWaveTherapy). Detta sker genom att högfrekventa ljudvågor "skjuts" in i området med fibros / plack via ett applikationshuvud. Detta innebär att man ändrar de biologiska processerna kring "bollen" på så sätt att den bryts ned till en mindre fast form. Under behandlingsförloppet kommer alltså området med plack att påverkas tills det delas upp i mindre bitar och därmed minskas krökningen. Processerna som sätts igång kan förstärkas genom några olika hemövningar som vi lär dig när du kommer till behandlingen.

  Särskilt de biologiska processerna runt omvandlingen av kollagen, frigörelsen av stamceller, cellkommunikation och blodkärlsbildning är orsakerna till att vi effektivt kan använda shockwave mot Peyronies. När vi kombinerar med EMTT så beror detta på att den generella stimulansen ökar och ser därmed till att vävnaden blir mer elastisk och flexibel. Det finns inga andra kliniker som erbjuder denna kombinationsbehandling i Danmark. När vävnaden är hård leder även det till att öka krökningen och kan i vissa fall resultera i en kortare penis.

  Själva behandlingen sker genom att man smörjer in en gel på penis vid fibrosen och sedan skjuter vi 3000 pulser in i vävnaden. Behandlingen känns som stickningar och det kan uppstå en viss ömhet efter behandling. Därför rekommenderas inte samlag under en period på 24 timmar efter behandlingen.

  För att kunna identifiera graden av fibros / plack är det nödvändigt att göra en ultraljudsskanning. Det räcker inte att "bara" känna efter. Detta säkrar även att vi träffar rätt område vid den efterföljande shockwavebehandlingen. Ultraljudsskanning för Peyronies erbjuds endast av ett fåtal kliniker i Danmark och därmed har Michael har stor erfarenhet och kunskap kring identifiering av fibros / plack i penis. Man kan också identifiera stel bindväv och därmed se om detta är orsaken till problemet.

  Det har en inverkan på en prognosen av behandlingsförloppet och efterföljande resultat. Detta hjälper vi dig att förstå när vi gör skanningen. Här kan du se några exempel på olika storlekar av fibros i penis.

  ultraljudsskanning Peyroniesultraljudsskanning Peyronies fibroseultraljudsskanning Peyroniesultraljudsskanning Peyronies ekspertultraljudsskanning Peyronies

  Ett normalt behandlingsförlopp sträcker sig över sex veckor med en shockwavebehandling per vecka. Vid varje tillfälle skickar vi 3000 pulser av shockwave in i det område där den hårda "bollen / strängen" sitter. Vi kompletterar med EMTT för att öka elasticiteten i vävnaden och på så sätt få mer "plats" igen.  Efter behandlingen kan du förvänta dig en mindre krökning, mindre smärta i området och ökad sexuell funktion. Därutöver kan man vid stor förekomst av fibros utföra fler behandlingar.

  • Det kostar 1.200 danske kronor per behandling med shockwave och ev. i kombination med EMTT som betalas kontant eller via Mobilepay
  • Första undersökningen kostar 2.400 danske kronor inklusive ultraljudsskanning med behandling.
  • Som en av få kliniker i Danmark och den enda i Köpenhamn samarbetar Michael direkt med Storz Medical i Schweiz. De är den ledande tillverkaren av shockwaveutrustning för urologiska problem och därmed är vi även längst fram avseende den senaste forskningen och tekniken på kliniken i relation till särskild utrustning för behandling av Peyronies.

  Induratio penis plastica kan jämföras med ett inflammationsliknande tillstånd som vanligtvis först visar sig med smärta och ömhet i penis. Det är oftast mest uttalat vid erektion under samlag och kan därmed påverka sexlusten. Det kan även i svåra fall leda till erektil dysfunktion.

  Peyronies sjukdom som är inte medfödd kan uppstå under livet på grund av bland annat en autoimmun reaktion. Denna kan eventuellt ha utlösts av små skador på penis i samband med sexuell aktivitet. Då bildas det förtjockade, ömma knutar i svällkropparna som i sin tur orsakar smärta och obehag. Tillståndet är däremot helt ofarligt. I samband med inflammationsfasen kan man minska smärtan med shockwave och EMTT samt möjligtvis bromsa utvecklingen.

  Oavsett om krökningen är medfödd eller har tillkommit senare i livet så ger en lättare krökning av penis inga symtom eller smärtor. Krökningen ska uteslutande behandlas i de fall då graden av krökningen försvårar eller omöjliggör samlag.

  Tillståndet fortskrider normalt i två faser:

  1. 1.Den första fasen pågår vanligtvis under ett år och uppmärksammas genom att man får smärtsamma erektioner medan penis börjar att krökas och bli deformerad.
  2. 2.I det andra steget minskar ömheten. Här läker de smärtande områdena samman med stel ärrvävnad eller så kallad plack. Resultatet kan bli en timglasformad penis i erigerat tillstånd eller peniskrökning.

  Tillståndet läker inte av sig själv och behandling kommer att krävas.  Det finns studier som har visat att 10 % upplever en förbättring efter 5-10 år, 40 % upplever tillståndet som stabilt och 50 % upplever försämring med tiden.

  Medfödd betydande krökning av penis är relativt sällsynt och förekommer hos färre än 1 % av alla män.

  Däremot är Induratio penis plastica inte ovanligt. Förekomsten ökar med åldern och drabbar upp till 13 % av den manliga befolkningen i varierande grad. Det är inte alla som upplever problem och det är sällsynt att tillståndet är så uttalat att det blir svårt att genomföra samlag med en partner.

  Som en ej invasiv behandling är shockwave den mest effektiva. Men vid svåra fall är kirurgi i särklass den mest effektiva behandlingen och 50-75 % av krökningarna kommer att korrigeras på ett tillfredsställande sätt. Det måste däremot gå minst ett år från avslutad krökningsprocess tills man erbjuds kirurgi.

  Personlig behandling
  Du modtager altid personlig behandling
  Kort ventetid
  Vi giver hurtig adgang til behandling
  Stor erfaring
  Vores behandlere har mange rs erfaring