Klinik for Shockwave

Peyronies, den tysta dödaren

Peyronies, den tysta dödaren

Peyronies är den tysta mördaren i sovrummet. Efter ett inflammatoriskt tillstånd som kan pågå i upp till 8 månader blir penisen krökt och sexuell aktivitet kan bli svår. Särskilt i fall där man ser krökningar på upp till 90 grader. Till detta kommer påverkan på självförtroendet och det faktum att tillståndet kan vara smärtsamt. Det är ännu inte helt klarlagt varför det uppstår, men det finns teorier om att det skulle kunna vara genetiskt, precis som påssjuka och artrit som peyronis är relaterat till, eftersom det är ett fibrotiskt tillstånd. Det finns också teorier om att det kan orsakas av trauma mot penis under sex. Nya studier visar att upp till 13 % av männen drabbas.

Behandlingsalternativ för peyronies sjukdom

Det finns olika sätt att behandla, både invasiva och icke-invasiva

  1. Kirurgi (bör vara en sista utväg)
  2. Injektioner
  3. Stötvåg

Kirurgi är den snabbaste vägen till ett "effektivt" resultat eftersom det innebär att fibros / plack avlägsnas med en skalpell och gör en serie korrigeringar av penis med en "nål och tråd", tyvärr kan det också finnas biverkningar som förlust av känslighet eller erektil dysfunktion.

Injektioner används för att lösa upp fibros/plack, med rimliga resultat

Med shockwave ser vi goda resultat på kliniken, särskilt när det gäller att minska smärtan, och även när det gäller att öka elasticiteten/minska kurvan.

För både injektioner och stötvågor finns det människor som svarar och människor som inte gör det. Det beror på prevalensen, men också på cellernas kvalitet, livsstil, eftersom det finns biologiska faktorer som spelar en roll för resultatet.

En "ny" studie visar också att stötvåg är en säker och minimalt invasiv behandlingsmetod för att behandla peyronies sjukdom innan man överväger kirurgi med risk för biverkningar.

erektil dysfunktion project sexus