Klinik for Shockwave

Nya strategiska partnerskap med Västerås sjukhus

Fantastisk dag på Västerås sjukhus på den urologiska kliniken, där vi hjälpte den ledande urologen och uroterapeuterna att sätta upp ESWT för erektil dysfunktion, Peyronies sjukdom och kroniskt bäckensmärtsyndrom.

För närvarande har de den enda kliniken i Sverige som erbjuder denna behandling för patienter, de är så lyckligt lottade.

Det var jättekul att göra den teoretiska presentationen och sedan hjälpa till att träffa patienter och prata om de optimala protokollen för de specifika patienterna, och jag ser fram emot det fortsatta samarbetet.

Jag ser fram emot att arbeta närmare teamet i Västerås, så att vi tillsammans kan sätta nya standarder för behandlingar.

Jag ser redan fram emot nästa resa hit.

Därefter kommer fokus att ligga på ultraljudsundersökning, penile dobler och transrektal undersökning av prostata.

Jag lär dem penisdobblaren, och de kommer att lära mig transrektalt ultraljud, vilket kommer att gynna mina kunder.

Undervisning i Sverige