Klinik for Shockwave

Multidisciplinär grupp för erektil dysfunktion

Multidisciplinär grupp för erektil dysfunktion

I går var jag i Svendborg, på universitetssjukhuset.

En bro byggdes för ett nytt samarbete mellan MS Insight, Cortsen Physiotherapy och urologiprofessor Lars Lund från Odense Universitetssjukhus, i samband med ett samarbete om behandling av erektil dysfunktion

Detta underlättas av Secma Medical för att skapa en grupp som kan överbrygga klyftan mellan praktik och forskning inom området. Detta är en del av ett fokus på att säkerställa vårdkvaliteten genom ett gemensamt informations- och utbildningsprogram för läkare och terapeuter.

Alla parter, och jag i synnerhet, ser fram emot framtida samarbeten med Lars Lund, som på sikt kommer att bidra till att höja nivån på ED-behandlingen nationellt.

Samtidigt diskuterades behandlingsprotokoll, där alla tre specialisterna, oberoende av varandra, hade kommit fram till samma protokoll, ända ner till antalet pulser, intensitet och antal behandlingar.

Specialister på erektil dysfunktion