Klinik for Shockwave

Kundval för erektil dysfunktion

Styrkan i att säga nej...

Att få stötvågsbehandling för erektil dysfunktion blir alltmer populärt, men många ser det också som en snabb lösning på sina allmänna problem.

Men stötvågor är inte lösningen för alla, särskilt inte om man har underliggande samsjuklighet och allmänna hälsoproblem.

Ett bra exempel skulle kunna vara följande. Man som inte kan gå 500 meter utan att bli utmattad, som tar olika typer av mediciner mot hjärt- och kärlsjukdomar och kolesterol och som har en förstorad prostata som inte motsvarar hans ålder.

Han är inte intresserad av att ändra sin livsstil, så att hans allmäntillstånd förändras; han vill att stötvågen ska göra allting bra.

I ett sådant fall riskerar du att misslyckas med behandlingen, och i slutändan blir kunden besviken eftersom behandlingen inte motsvarar förväntningarna.

Så nyckeln är korrekt diagnos och patienturval, och då kommer stötvågor att vara en mycket effektiv lösning för olika typer av vaskulär ED. Det är inte en snabb lösning utan en del av en solid helhetslösning. De måste vara aktiva i lösningen och inte bara passivt ta emot behandlingarna.

Erektil dysfunktion