Klinik for Shockwave

Klinisk direktör för Academy of Shockwave Excellence I USA

Förra helgen blev jag inbjuden att uppleva det tre dagar långa stötvågseventet som en del av min roll som klinisk konsult på Kinas Medical.

Jag hade jättekul och gjorde labbstöd under de olika praktiska sessionerna med resten av det skickliga teamet och min goda vän från Storbritannien Ove. Han gjorde ett fantastiskt jobb med att sammanställa innehållet för helgen.

Efter helgen och workshopen tillbringade jag några dagar med familjen Kinas för att lägga upp färdplanen för nya äventyr i USA med shockwave och min nya roll som klinisk chef för Academy, där jag tar över rollen från Ove, som kommer att ha mer fokus på avancerade workshops och kliniker i Storbritannien.

Jag är glad och ser fram emot att bli mer involverad i att utveckla nya projekt, förbättra instruktörernas färdigheter och göra shockwave "enkelt" för akademideltagarna. Som ett projekt bredvid kliniken i Köpenhamn.