Klinik for Shockwave

Intervju med Shockwave

Förra veckan intervjuades Michael av en engelsk shockwave-expert om användningen av shockwave och de olika problem som han arbetar med

Se hela intervjun här, observera att den är på engelska