Klinik for Shockwave

EMTT – Extracorporeal Magneto transduction Therapy

Som den eneste klinik på Sjælland tilbyder vi behandling med EMTT, til både akutte og kroniske skader i kroppen, i en kombination med shockwave og andre manuelle teknikker.

Vi er anerkendte eksperter inden for EMTT og  fokuseret shockwave både nationalt og internationalt. Vi sætter fokus på din livskvalitet, og målet er at du kommer hurtigst muligt tilbage til dine aktiviteter og hverdag uden smerte, og med mere funktion. Her kan vi særligt med EMTT behandlingen øge smertelindringen ved ikke specifikke smerter i led og muskler, herunder artrose, hvor vi ser rigtigt god resultater.

Vi er altid på forkant med nyeste teknologi og studier i klinikken, da vi fungerer som internationalt reference center for producenten Storz Medical

Hvis du er i tvivl om hvordan vi kan hjælpe dig, så er du velkommen til at kontakte os med henblik på information om en mulig behandlingsløsning.

Hyppige problemstillinger vi ser i klinikken, læs mere om teknologien nedenunder


Behandling med Extracorporeal Magneto transduction Therapy eller i daglig tale EMTT, er en ny teknologi til behandling af akutte og kroniske skader i kroppen.

Klinikken er den første i Danmark til at kunne tilbyde teknologien, og arbejder direkte sammen med producenten i forhold til viderudvikling af udstyret og protokoller til behandling.

Behandlingen foregår ved at et kraftigt og højfrekvent pulserende magnetfelt fra Magnetolith maskinen, påvirker miljøet i kroppens celler, således at de arbejder mere effektivt. På denne måde kan vi påvirke lymfeaktiveteten, vævsskader, muskelspændinger, smertetilstande og inflammationtilstande.

Således arbejder vi effektivt med EMTT- teknologien til problemstillinger som led- og muskelsmerter, men også i forbindelse med sener og knogler som er beskadiget. Herudover stimulere det nerveaktiviteten, vækstfaktorer og dannelsen af små blodkar. På den måde får vi speedet helingen op, reduceret smerten og øget din livskvalitet på ny. Hvis du vil læse mere om selve teknologien, kan du finde det nederst på siden.

Behandlingen er uden bivirkninger, og kan penetrereringsdybde på op mod 18 cm i kroppen. Et normalt behandlingsforløb med Magnetolith vil være mellem 6-8 behandlinger alt efter typen af problemstilling. Behandlingen føles som en let prikken og stikken.

I klinikken vil vi som oftes kombinere EMTT behandling med fokuseret shockwave, da vi ser rigtigt gode resultater i forbindelse med kombinationsbehandlinger. Behandlingen foregår fuldt påklædt, da direkte hudkontakt ikke er nødvendigt, for at magnet

De områder som vi har arbejde mest med i forhold til EMTT behandling og ser bedst resultater på er. I mange tilfælde vil behandlingen blive kombineret med shockwave og andre behandlingstiltag, for at sikre at du får den højst mulige effekt på din livskvalitet.

  • Slidgigt i knæ og hænder
  • Lændesmerter
  • Plantar Fasciitis (svangsene problemer)
  • Skuldersmerter
  • Achillessenen
  • Inflammationstilstande
  • Knoglebrud
  • Erektil dysfunktion (kombineret med ESWT)

I de fleste tilfælde vil EMTT-behandlingen bliver kombineret med fokuseret og radierende shockwave, for at give den mest holistiske og effektive behandling af skadesproblematikken og årsagen hertil.

Ved behandling med EMTT, så vil det højfrekvente magnetiske felt påvirke forskellige enzymatiske processer i kroppen og påvirke membran potentialet.

Når membranpotentialet i cellerne påvirkes, reaktiveres Natrium -og Kaliumpumperne, så de strømmer lettere ind og ud af cellerne.

Cellerne bliver via disse processer påvirket til at øge celledelingen og reprogrammering af cellens inderste kerne. Samtidig bliver kommunikationen mellem cellerne påvirket, hvilket også har en effekt i forhold til smertereduktion.

Det magnetiske felt er også med til at frigøre vækstfaktorer i celler og væv, og påvirker collagenproduktionen, og er dermed en vigtigt faktor i en hurtigere helingsproces.

EMTT går også ind og påvirker en række forskellige enzymer og receptorer i cellerne, som er en del af smerteprocessen. På den måde når disse bliver påvirket, vil man efter behandlingen opleve en reduceret smerte og øget livskvalitet.

Udviklingen af Magnetolith og Extracorporeal Magneto transduction Therapy, er baseret på PEMF teknologien, som er et mere lavfrekvent og mindre kraftigt magnetfelt. EMTT teknologien er ca 40 % kraftigere i det absolutte magnetiske felt end de mest kendte PEMF apparater.

Samtidig arbejdes der med frekvenser på 100-300 khz, som gør at vi kan generer en højere energi over tid, grundet de mere end 15 oscillationer pr pulsering som vi kan få med Magnetolith. Hvor at man ved PEMF ser 1 pr pulsering.

Alt behandling foretages af Michael, som er ekspert i shockwave behandling. Ved siden af klinikken er han international forelæser for producenten Storz Medical, som er de førende inden for shockwave feltet i verden.

 

Personlig behandling
Du modtager altid personlig behandling
Kort ventetid
Vi giver hurtig adgang til behandling
Stor erfaring
Vores behandlere har mange års erfaring

Skal vi kontakte dig?