Klinik for Shockwave

Forholdsregler og krav vedrørende covid-19

I forbindelse med Covid-19 situationen, er der fra regeringens side sat en række anbefalinger og krav, i forhold til at forhindre smittespredning. Herunder er forskellige tiltag og krav listet som er gældende for klinikken. Klinikken anbefaler dette følges.

Klinikken gør ligeledes opmærksom på at der ikke er offentligt adgang til klinikkens lokaler, uden forudgående aftale/bekræftigelse via bookingsystem.


 • Såfremt at du er smittet med COVID-19, eller mistanke om COVID-19 (feber, hoste, ondt i halsen, hovedpine og muskelømhed, som hos nogle kan være ledsaget af symptomer fra næsen). I så fald må du IKKE møde op i klinikken, og du skal aflyse din behandling. Afbudsbetingelser er forsat gældende.
 • Der sprittes af mellem alle behandlinger, både briks og udstyr, samt engangslagner smides ud efter brug, ganske som vaneligt. Ligeledes luftes der ud løbende.
 • Kom maksimalt 5 minutter før din tid.
 • Afspritning af hænder er det første du gør, når kommer ind i venteværelse.,
 • Ingen håndtryk eller traditionelle hilsner.
 • Har du en ledsager med, vil vi anbefale de venter uden for, medmindre det er kritisk i forhold til at du kan få adgang til klinikkens lokaler. Dette betyder også at du ikke kan medbringe dine børn i klinikken. Hvis du ikke kan finde pasning, så bedes du aflyse og finde en ny tid.
 • Klinikken er ikke offentligt tilgængelig uden forudgående aftale.
 • Der skal bæres mundbind/visir i klinikken, såfremt du ikke er fritaget

 • Der bør som minimum være 1 meters afstand mellem kundernes placering, hvor kunder, besøgende eller deltagende i overvejende grad sidder ned.
 • Eventuelle venteværelser eller lignende bør lukkes eller indrettes, så det er muligt at holde minimum 1 meters afstand. Magasiner/blade, legetøj og lignende fjernes.
 • Der må maksimalt tillades adgang for 1 kunde eller besøgende eller deltager pr. 4 m2 gulvareal, hvortil der er offentlig adgang.
 • Dog er indført et særligt kvadratmeterkrav på 2 m2 gulvareal pr. kunde, besøgende eller deltager i lokaler, hvor disse i det væsentlige sidder eller ligger ned.

Regeringen har indført et krav om coronapas, samt mundbind/virsir for adgang til klinikken. Klinikken anbefaler at dette følges.

Såfremt du oplyser at du er fritaget fra test/mundbind, så har vi tillid til at dette er korrekt, og går ikke nærmere ind i dette. Herunder er de specifikke regler oplistet.

Krav om Coronapas
 • Ved et Coronapas forstås dokumentation for en af følgende
  • Et negativt resultat af en covid-19-test, der er højst 72 timer gammel regnet fra tidspunktet, hvor testen er foretaget.1
  • Et positivt resultat af en covid-19-test, der er mindst 14 dage og højst 12 uger gammel regnet fra tidspunktet, hvor testen blev foretaget.
  • Et gennemført vaccinationsforløb mod covid-19.2
 • Dokumentation for coronapas kan foreligge både i papirformat og elektronisk.
 • Navnet på indehaveren af coronapasset skal svare til navnet på personens medbragte pas, kørekort, sundhedskort eller andet offentligt udstedt identitetskort
 • Der må alene tillades adgang til kunder, besøgende og lignede, der kan forevise et gyldigt coronapas. Såfremt der ikke kan fremvises et gyldigt coronapas, kan der ske bortvisning.
 • Kravet om coronapas gælder ikke for følgende:
  • Børn under 15 år
  • Personer der af medicinske årsager ikke bør få foretaget en COVID-19 test
  • Personer, der som følge af en fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse ikke bør få foretaget en covid-19 test.
 • Til undtagelse for coronapas efter pkt. 1 kan dokumentation vises i form at sundhedskort eller anden offentlig udstedt identifikationskort, hvoraf navn og alder fremgår. Undtagelse efter pkt. 2-3 kan ske på baggrund af en vurdering af troværdigheden af kundens udsagn.
 • Fysiske og juridiske personer, herunder offentlige myndigheder, der har rådighed over lokaler eller lokaliteter skal opfylde følgende krav:
  • Der skal i eller ved lokalerne og lokaliteterne opsættes informationsmateriale om kravet om coronapas samt bortvisning ved manglende dokumentation.
  • Der må alene tillades adgang for kunder, besøgende og lignende, der overholder kravet om coronapas jf. dog de oplistede undtagelser.
Manglende overholdes af krav om coronapas
 • Med bøde straffes den, der overtræder:
  • manglende opsætning af informationsmateriale om kravet om coronapas og bortvisning samt
  • ikke sikrer der alene tillades adgang for kunder, besøgende og lignende, der overholder kravet om coronapas jf. dog undtagelserne herfor.
 • Med bødestraffes den, der ikke forlader lokaler og lokaliteter m.v. efter at være blevet bortvist.