Klinik for Shockwave

Besök Storz medical

För närvarande på besök hos STORZ MEDICAL AG i Schweiz.

Syftet med besöket är att få en uppdatering av teknik, kunskap och utöka det goda samarbete vi har när det gäller utrustning och utbildning.

När jag är på fabriken har jag möjlighet att prata med produktspecialister, utvecklare, tekniker, försäljare och marknadsförare, där jag kan utöka mina kunskaper om kunskap och teknik.

Samtidigt har jag möjlighet att återföra mina erfarenheter till dem, som kan omsättas i utvecklingen av produkter och koncept, tillsammans med de andra referensspecialister som de har i sitt nätverk. Saker som kan leda till nya protokoll eller förändringar i funktionalitet på produktsidan.

Igår kväll hade jag nöjet att delta i en middag med några av ESWT:s grundare, och där jag särskilt uppskattade Prof. Dr med. Jens Rassweiler(som också är gäst hos Storz nuförtiden), hade ett bra samtal om möjligheterna och vilken riktning vi kan behöva titta i när det gäller att behandla peyronies och erektil dysfunktion med shockwave.

Det har varit en fantastisk resa och nästa internationella workshopresa kommer förmodligen att gå till Dubai med fokus på urologiska stötvågor och ortopediska indikationer (muskler och senor).

Middag med grundare och representanter för Storz

Besök från Storz Medical

Besök från STORZ MEDICAL AG Sverige igår kväll på kliniken.

Michael Thörnlund, som bland annat ansvarar för urologisk stötvåg i Sverige, Norge och Finland, tittade förbi.

Syftet var att få insikt i den praktiska implementeringen av ESWT för behandling av erektil dysfunktion i en 360-graders miljö för kliniker i Norden.

Jag ser fram emot det framtida nordiska samarbetet med Michael, det kommer att bli riktigt spännande.

Besök Storz medical

För närvarande på besök hos STORZ MEDICAL AG i Schweiz.

Syftet med besöket är att få en uppdatering av teknik, kunskap och utöka det goda samarbete vi har när det gäller utrustning och utbildning.

När jag är på fabriken har jag möjlighet att prata med produktspecialister, utvecklare, tekniker, försäljare och marknadsförare, där jag kan utöka mina kunskaper om kunskap och teknik.

Samtidigt har jag möjlighet att återföra mina erfarenheter till dem, som kan omsättas i utvecklingen av produkter och koncept, tillsammans med de andra referensspecialister som de har i sitt nätverk. Saker som kan leda till nya protokoll eller förändringar i funktionalitet på produktsidan.

Igår kväll hade jag nöjet att delta i en middag med några av ESWT:s grundare, och där jag särskilt uppskattade Prof. Dr med. Jens Rassweiler(som också är gäst hos Storz nuförtiden), hade ett bra samtal om möjligheterna och vilken riktning vi kan behöva titta i när det gäller att behandla peyronies och erektil dysfunktion med shockwave.

Det har varit en fantastisk resa och nästa internationella workshopresa kommer förmodligen att gå till Dubai med fokus på urologiska stötvågor och ortopediska indikationer (muskler och senor).

Middag med grundare och representanter för Storz

Utbildning i stötvågsbehandling i Saudiarabien

Den senaste veckan har jag varit i Saudiarabien och undervisat i stötvågsbehandling för Storz Medical.
Det har varit en spännande vecka där jag har organiserat 7 workshops och utbildningstillfällen i shockwave, EMTT och ultraljudsskanning. Den har funnits på olika universitetssjukhus, privata kliniker och hos den lokala distributören Care Techniques.
Det är fantastiskt att undervisa på den nivån och att kunna inspirera andra utövare att förbättra sina resultat.
Den här gången har fokus legat på behandling av muskulära problem, där fokus har legat på att höja nivån hos de enskilda terapeuterna och specialisterna. I synnerhet arbetet med bindväven och de specialiserade fasciasändarna har väckt stor uppmärksamhet i de individuella sessionerna.
Under de kommande två månaderna kommer det att hållas ett antal utbildningstillfällen i Danmark på olika kliniker och för Secma Medical, innan en utbildningsresa till Dubai med fokus på urologisk stötvåg.
Här är några bilder från resan.
Shockwave Saudiarabien

På Saudi German Hosputal i Riyadh var jag tvungen att utbilda alla avdelningschefer från "kedjan", så de hade flugit in från de 6 avdelningarna över hela landet för att delta, så att de kunde åka hem och utbilda sina egna anställda i materialet.

Saudiarabiskt sjukhus i Riyadh: I Saudiarabien behandlar kvinnor endast kvinnor. För dagens lektion görs dock ett undantag, men hon frågar inte om lov, hon bara gör det. Hon är avdelningschef och därmed respekterad för sin professionalism. Det var en fantastisk kvinna att träffa, hon var ambitiös och begåvad. Hennes högsta önskan var att få bygga en egen privat klinik, och hennes man stöder idén.

Alla deltagare på Saudi German Hosputal i Riyadh. Efteråt var det en handskakningsceremoni med ledarna och mig, men inte för den kvinnliga deltagaren, detta är fortfarande inte kulturellt lämpligt, även om mycket har hänt. Så där hade vi en bild på oss där vi stod bredvid varandra

Utbildning i EMTT-teknik på en privat klinik

Ultraljudsundersökning i kombination med stötvåg

Intervju med Shockwave

Förra veckan intervjuades Michael av en engelsk shockwave-expert om användningen av shockwave och de olika problem som han arbetar med

Se hela intervjun här, observera att den är på engelska

Fallstudie i skolios och stötvåg

Stötvåg och skolios

Skolios är ett vanligt problem för rullstolsanvändare med cerebral pares (CP) och har en direkt inverkan på deras livskvalitet. Det påverkar också hur länge de kan sitta upprätt i sin rullstol. Därför genomförde jag 2 stötvågsbehandlingsprogram i kliniken på 2 unga (17 och 23 år gamla) rullstolsanvändare med skolios. Syftet var att se hur behandlingen påverkade deras livskvalitet med 3 behandlingar med ett standardprotokoll, inspirerat av en studie av MireaA1, OnoseG2, PadureL1 och RosulescuE3. Man tittade på hur man kan förbättra funktionen och minska smärtan i de drabbade musklerna. Deras slutsats var följande:

ESWT, tillämpad i 3 sessioner, med 0,15 mJ/ mm2, med 500 stötar/min och 10 Hz som frekvens kan minska spasticitetsnivån hos barnen och smärtan som orsakas av den samt förbättra den grovmotoriska funktionen.

Testuppställning

Det experiment jag satte upp var 3 behandlingar med ett protokoll som fokuserade på de muskler som påverkade ryggradens krökning, dvs. de muskler som hade störst grad av hypertonus. Ett protokoll med 2000 skott av fokuserad stötvåg med en intensitet på 0,20 mJ/mm användes. Arbete utfördes kring den långa raka ryggsträckaren och angränsande muskler som påverkade den enskilda patienten. Därefter avfyrades 500 skott av fokuserad stötvåg med en intensitet på 0,20 mJ/mm mot Illacus (muskeln som fäster vid höftleden) på den mest påverkade sidan. Slutligen avfyrades 2000 radiella stötvågsskott mot Psoas Major (den djupa höftböjaren) med en intensitet på 2,0 bar. Vi gjorde detta 3 gånger med en veckas mellanrum. Uppföljning gjordes sedan 1 och 2 månader efter avslutad behandling.

Jag har tidigare genomfört ett mer intensivt fallstudieprogram med samma grupp, vilket visade på en positiv förbättring. Här var programmet dock 8 behandlingar under 4 veckor.

Utrustningen för behandlingen har varit en Storz Duolith SD1 T-Top Ultra och en Storz Masterpuls MP50 Ultra.

Resultat

Båda deltagarna har svår skolios och påverkas därför av matsmältning och andning. Det innebär att det fortfarande finns olika smärtsymtom som kan vara svåra att skilja från varandra. Föräldrarna till de två patienterna noterade dock mindre muskeltonus och mer flexibilitet i vardagen. Detta ökade den tid som tillbringades sittande i rullstolen. Motivationen att träna/sitta styrs av smärtnivån, och efterbehandlingssjukdomar relaterade till matsmältning och influensa hos deltagarna har gjort det svårt att bedöma 100% på de inställda parametrarna i förhållande till motivation och sitttid.

CP-patientgruppen påverkas ofta av sjukdom, vilket kan göra det svårt att göra en 100% klinisk bedömning baserad på fastställda kriterier. Liksom i andra studier om CP och Shockwave har det visat sig ha en positiv inverkan på smärta och funktionsnivå i synnerhet.

Samma dos och intensitet används för alla behandlingar. Detta bör varieras från person till person och som svar på deras smärtnivå i framtida behandlingsprogram. Detta för att säkerställa att programmet får största möjliga effekt.

Slutsats

3 behandlingar med en veckas mellanrum ger en minskning av smärtnivåer och muskeltonus i upp till 2 månader efter behandlingen för rullstolsanvändare med skolios och CP.

Skador på hälsenan och patellasenan

Ny kunskap

I fredags deltog jag i Sportfisios 15:e symposium, där fokus låg på skador på hälsenan och patellasenan. Det var en dag då vi fick lära oss mer om den senaste forskningen på området, särskilt i förhållande till hela rehabiliteringsdelen. Huvudtemat under hela dagen var att man måste träna för att kunna återgå till idrott på ett effektivt sätt. Det måste vara relevant utbildning och den måste vara strukturerad.

Ett bra uttryck är use it or lose it. Det är en mycket bra indikation på vilken strategi som ska väljas när skadan är skedd. Australiensiska Ebonie Rio har gjort ett antal studier om senskador i knä och hälsena och har skapat konceptet Tendon Neuroplastic Training. Konceptet är helt enkelt att skapa ett styrketräningsprogram som är relevant för den aktuella skadan, med tempot styrt av en metronom. Detta görs för att stimulera hjärnan och få bra motion. Om du inte tränar efter en skada kommer den goda, normala fiberstrukturen i senan inte att byggas upp igen. Detta kan få återverkningar och minska möjligheten till god funktion över tid.

Ebonie Rio, 2016

MS Insight-strategi

Min strategi för skador på hälsenan och patellasenan består av två delar, behandling och träning.

Behandling på kliniken för att minska smärtnivåer och stimulera biologiska läkningsprocesser i vävnaden med hjälp av stötvåg och laser.

Dessutom måste ett målinriktat styrkeprogram skapas för att säkerställa en effektiv återgång till huvudsporten. Här arbetar vi utifrån ett funktionellt perspektiv, inte bara ett tidsperspektiv.

När bör jag vidta åtgärder?

Så snart du börjar misstänka en skada handlar det om att vidta åtgärder. Den förlänger processen genom att tro att den kommer att gå över av sig själv. Så var lika proaktiv som du är när du tränar eller köper utrustning för din sport. Det är en bra investering i din kropp att få effektiv hjälp från början.