Klinik for Shockwave

Behandling og undersøgelse af erektil dysfunktion i København

Få effektiv shockwavebehandling til rejsningsproblemer i tryg atmosfære

Effektiv shockwave behandling mod rejsningsproblemer

Når du møder Michael i klinikken, er du i trygge hænder. Michael har specialiseret sig i fokuseret shockwave behandling til erektil dysfunktion og peyronies sygdom, og er en international anerkendt ekspert. Derfor kommer der dagligt mænd i alle aldre, fra hele norden til behandling i klinikken. Udover speciale i shockwave behandling, er han også certificeret sexolog.

Du får i klinikken en bedre kvalitet i din rejsnings og sexliv.  Det er gennem effektiv og bivirkningsfri shockwave behandling suppleret med EMTT, som skaber nye blodkar og nerveaktivitet i penis. Det kan være når rejsningen svigter, og du ikke kan have den hårdhed og udholdenhed du ønsker. Det kan være ved sporadisk eller fuldstændig fravær af rejsning, og evnen til sex, selv når du bruger forskellige former for piller og hjælpemidler.

Michael en del af en international tværfaglig gruppe inden for urologisk shockwave. Hvor han internationalt underviser andre behandlere og specialister, for shockwaveproducenten Storz Medical. Klinikkens protokoller er en videreudvikling af konceptet fra prof. Lars Lund.

Behandling og undersøgelse for rejsningsproblemer ved specialist i øjenhøjde

Når du kommer første gang har vi sammen en grundig og dybdegående samtale og undersøgelse, for at finde årsagen til dine rejsningsproblemer. Vi gennemgår din livsstil, dit parforhold og andre faktorer der kan påvirke rejsningsevnen. Her laver Michael samtidig en række detaljerede ultralydsscanninger, som kan afgøre graden af rejsningsproblemet præcist, og/eller om du er i risiko for at udvikle problemer i den nærmeste fremtid.

Scanningerne danner grundlaget for, at du får klarhed over muligheden for behandling og tiltag for at øge kvaliteten i din rejsning. Disse muligheder ses ikke andre steder i norden. Herefter går vi igang med shockwave og EMTT behandling, så du får mere hårdhed og udholdenhed på rejsningen, samt morgenrejsningen tilbage. Du får redskaberne, til at gøre en forskel for dig selv, og ikke mindst din rejsning, så du undgår problemer igen i fremtiden.

Nederst her på siden, er der samlet en stor mængde af information, der deltaljeret forklarer rejsningsproblemer, behandlingsforløb og priser.

Michael er medlem af The International Society for Sexual Medicine og Dansk Sexologforening.

Har du et rejsningsproblem?

Du er ikke alene

FAQ om erektil dysfunktion

 1. Ved første undersøgelse laves en grundig screening af graden af dit rejsningsproblem, fysiske og psykiske sundhedsstilstand. Vi taler om det åbent om det og eventuelle livsstilsproblematikker.
 2. Michael afdækker sammen om det er konstant fravær af rejsning, eller det er mere situationsbestemt (psykiske faktorer). Vi anbefaler at du har din læge med i forløbet, da vi skal sikre at alle blodværdier og evt følgesygdomme er under kontrol
 3. Han laver en ultralydsscanning af penis og bækkenbunden, samt en kort screening af hjertets pumpefunktion.
 4. Du bliver vejledt i hvilken træning for bækkenbunden du skal gå i gang med.
 5. Vi laver sammen en forventningsafstemning for behandlingen, og hvilket niveau vi forventer at kunne rykke dig til, ud fra undersøgelsens resultater.
 6. Dit forløb planlægges
 7. Du modtager første behandling med shockwave og EMTT, hvis du ønsker det.

Der vil blive gået i dybden, for at sikre at vi kan iværksætte den rette behandlingsstrategi, så du igen får kvalitet i dit sexliv. Hvis der er behov for justeringer omkring kost og livsstil, så bruger vi eksterne partnere.

Ved den første undersøgelse vil vi lave en ultralydsscanning af både din penis og din bækkenbund, for at kunne målrette behandlingen til dit behov. Der undersøges følgende:

 1. Blodgennemstrømning i de 2 arterier i svulmelegemet
 2. Er der kalk, fedt eller plak i svulmelegemet eller bindevævet?
 3. Muskler i bækkenbunden som kan indikerer om der er balance i hormomsystemet.
 4. Er der risikofaktorer for at udvikle rejsningsproblemer i fremtiden (vi kan se det lang tid før problemet opstår).
 5. Din kontrol over bækkenbundens muskler.

Klinikken råder over det nyeste og mest avancerede ultralydsscanningsudstyr fra Sonosite, med prober der er målrettet overfladiske strukturer og kar. Klinikken er også en af de få i norden, som tilbyder så omfangsrig ultralydsscanning ved rejsningsproblemer, og har derved en stor erfaring i at omstille billederne, til konkret behandlingsplan.

 • Ved brugen af shockwave dannes der nye små blodkar i penis og renser for "snavs" i i svulmelegmerne. Mellemgulvets nerver, muskler og blodkar stimuleres ligeledes, hvilket giver dig en kraftigere og bedre rejsning igen. Helt uden ubehagelig bivirkninger, som ses ved andre behandlinger.
 • Forløbet strækker sig normalt over 6 uger, og tilpasses de behov du har, og graden af problematikken, i forhold til det sexliv du ønsker. Alt sammen med formålet om at du har en høj livskvalitet og godt selvværd. Du får redskaberne, til at gøre en forskel for dig selv, din følelse som mand og ikke mindst din rejsning, så du undgår problemer igen i fremtiden. Et behandlingsforløb er består normalt af 6, 9 eller 12 behandlinger, hvor 90 % af vores klienter oplever en bedre og mere kraftfuld rejsning.
 • Vi klarlægger hvad der er de udløsende faktorer for dig, første gang du kommer i klinikken til undersøgelse. Seneste forskning og erfaringer fra vores tyske kollegaer viser, det det kan anbefales at supplere med et ekstra forløb på 6 behandlinger efter 6 måneder. Dette har vist sig at give en mere længerevarende effekt (flere år, på det opnåede niveau). Andre vælger at få regelmæssig vedlighold med et par enkelte behandlinger henover året, for at have en høj nerveaktivitet.
 • En enkeltstående behandling med shockwave i kombination med EMTT koster fra 1.100 kr. Som de eneste i Danmark arbejder vi med kombinationen af Shockwave og EMTT , hvor vi ser en højere effekt, end shockwave alene.
 • Ved første konsultation kan du vælge om du kun vil have samtale og undersøgelse, som koster fra 1.300 kroner eller gå igang med det samme(2.000 kroner).
 • Hvis du vil se en gennemgang af forskellige studier, så kan du se dem her: Studier på ED

 • Behandlingen af rejsningsproblemer (Erektil dysfunktion) med fokuseret shockwave foregår ved, at mellemkødet og skaftet af penis behandles med shockwave. Her vil lydbølgerne øge blodgennemstrømningen, og dannelsen af nye blodkar, ligesom de nedbryder evt tilkalkninger og ophobninger af kolesterol i svulmelegmener. Det løsner op for spændt muskulatur, så der igen kommer god blodgemmenstrømning til penis fra bækkenbunden.
 • Selve shockwave-behandlingen varer ca 15-20 minutter, ud fra de forskningsbaserede protokoller, og det udstyr klinikken råder over, som er det nyeste tilgængelige.
 • Behandlingen er smertefri for dig, og kan ikke sammenlignes med hvis du tidligere har fået det i eksempelvis en skulder. Du mærker kun en let prikken. Du er selvfølgelig velkommen til at tage din partner med til behandlingen, hvis det giver mere tryghed for dig.
 • Der er ingen risiko og bivirkninger ved behandlingen. Du vil også kunne have seksuel aktivitet som vanligt igennem behandlingsforløbet. Dog kan det påvirke positivt i forhold til blærekontrollen, samt kvaliteten i manglende sædafgang.

Vi har også muligheden for at kunne kombinere shockwave behandlingen med den helt nye EMTT teknologi, som giver en øget stimuli på nervesystemet og elasticitet i vævet i bækkenbunden, samt en øget frigivelse af vækstfaktorer, og andre byggesten til øget cellekvalitet. Derfor får vi stimuleret et bredere område end ved shockwave alene. For at kunne få en god og kraftig rejsning, skal vævet i penis kunne udvide sig op til 20-25 gange, derfor er smidigt væv vigtigt.

Ved denne kombination, ses en kraftiger effekt end ved shockwave alene. Dette bakkes også op af vores klienter der tidligere har modtaget shockwave som standalone. Vi forventer at denne kombination vil blive standarden for behandling af erektil dysfunktion i fremtiden.

Vi er den eneste klinik i Danmark som tilbyder denne innovative kombinationsbehandling, hvilket vil give dig et bedre resultat og kraftigere rejsning.

Efter operation for prostatacancer er det hyppigt at se kraftige rejsningsproblemer. Normalt vil kirurgen søge at bevarer den ene af de 2 nerver som løber langs prostata, som har indvirkning på rejsningsevnen. Såfremt nerven er bevaret, vil vi med shockwave kunne øge rejsningsevnen, om muligt i en kombination med piller eller injektioner. Således vil du kunne bibeholde den seksuelle aktivitet og en god rejsning.

Dog er det vigtigt at komme hurtigt efter operationen, da der er et åbent vindue de første 6 måneder efter operationen til at stimulere nervevævet. Det er også her vi har bedst mulighed for at kunne reducere uhensigtsmæssig arvævsdannelse i bækkenbunden efter operationen.

Vi har jævnligt klienter i klinikken som er opereret for flere år siden. Her ser vi stadig en god effekt med behandlingen i forhold til øget rejsningsevne og følelse.

En mands selvværd er kilden til hans potens, og hvem han er. Hvis hans selvbillede eroderer, og han føler, han ikke har nogen større værdi på den, han er, eller det han kan præstere, så kan det føre til en lang række forskellige psykologiske problemstillinger. Det kan komme til udtryk som skam og præstationsangst og i de svære tilfælde depression og stress. 

Når selvværdet forsvinder, og han føler sig mindreværdig, så vil lysten til sex og i de sværeste tilfælde evnen til sex kunne forsvinde for ham. Det vil kun skabe en yderligere nedadgående spiral, som påvirker selvbilledet og den sexuelle funktion yderligere. Det vil for ham skulle håndteres, for at han igen kan få en succesfuld sexuel funktionsevne. 

Selvværdet kan også være påvirket af barndommen og eventuelle traumer, der kan have påvirket selvbilledet og relationsdannelsen og kan danne grund for et større udredningsbehov for at bearbejde problemstillingen.

Michael hjælper dig sideløbende med shockwave behandling, med redskaber til et øget selvværd.

I forbindelse med sexuel aktivitet ved en følelse af mindreværd hos manden kan der opstå præstationsangst. Det er særligt, hvis du/manden har sat sin partner op på en piedestal og ikke føler sig værende på samme niveau. Eller i daglig tale, at du/han føler at have lavet en overscoring. Det kan være i kraft af følgende spørgsmål:

Er jeg god nok? Er min pik stor nok til hende? Kan jeg tilfredsstille hende? Hvad sker der, hvis jeg skuffer hende? Bliver jeg forladt, hvis hun ikke får en orgasme?

Der er ingen grænser for, hvilke tanker der kan komme op i situationen, men fælles for dem alle er, at det reducerer rejsningsevnen i større eller mindre grad. For nogle mænd betyder det, at de slet ikke har lyst til sex og begynder at trække sig, når de skal til at være intime med deres partner, af frygt for at fejle.

Disse elementer hjælper Michael dig også til at forstå.

Der er mange forskellige årsager til rejsningsproblemer hos mænd, udover alder. Klinikken hjælper dig ved første undersøgelse til at forstå hvorfor du har fået din rejsningsproblematik. Herunder er der de hyppigste der ses

 • Diabetes
 • Overvægt
 • Forskellige typer af medicin (kolesterol, insulin, blodtryksregulerende som de hyppigste)
 • Fysisk inaktivitet
 • Hjerteproblemer
 • Alkohol/rygning
 • Stress / manglende søvn
 • Brug af steroider.
 • Efter prostata operation, grundet nervebeskadigelse
 • Spændte muskler i bækkenbund grundet hyppig cykeltræning
 • Præstationsangst
 • Selvværdsproblemer
 • Manglende sexlyst
 • Overgreb
 • Skyld og skam
 • Parforhold
 • Manglende viden

Generelt vil en eller anden grad af rejsningsproblematik ramme ca. 50 % af alle mænd over 50 år, og stiger i takt med alderen herfra. Men der er også mange unge i alderen 20 til 40 som lider af rejsningsproblemer, og den gruppe står for ca 30 % af dem klinikken hjælper. Så det er ikke kun et spørgsmål om "høj" alder.

En af de seneste behandlings muligheder for rejsningsproblemer er med fokuseret shockwave og EMTT, som bruges i klinikken hos MS Insight.

 • Fysisk aktivitet
 • Vacum pumpe
 • Shockwave/EMTT
 • Sexologisk tereapi
 • Stamceller (tilbydes ikke i klinikken)
 • Injektioner/piller (tilbydes ikke i klinikken)
 • Operation ( med indsættelse af pumpe)

"På trods af regelmæssig motion, sund kost og et fortsat aktivt sexliv, har jeg op igennem halvtreds års alderen oplevet en gradvis forringelse af evnen til ordentlig og vedvarende rejsning. Ja, i virkeligheden begyndte den proces nok endnu tidligere.

Piller har jeg aldrig rigtigt brudt mig om, og selvom der her opnås en nem og effektiv korttidseffekt. Jeg blev nysgerrig, da jeg læste om Michael og MS Insight. Jeg tog testen og gav mig selv en fødselsdagsgave ved at købe, hvad der i mit tilfælde var 6 anbefalede behandlinger.

Man vænner sig hurtigt til den formløse og på ingen måde smertefulde behandling med shockwavebehandling af mellemkødet og penis. Behandlingen gør ikke ondt, og man vænner sig hurtigt til at slappe af med de ”prikkende” bølger fra shockwavemaskinen.

Kan man overbevise sig selv om, at der ikke er den store forskel på at åbne munden og at smide bukserne i enerum med sin behandler. Så er oplevelsen på niveau med en tandrensning. Michael er meget ordentlig og har hver gang håndteret behandlingerne af mig, og samværet i enerum på en god og afslappet facon.

Efter mine 6 behandlinger oplevede jeg en mærkbar forandring af både evne til at få og hyppigheden af at have en naturlig god rejsning. Hyggeligt, når man vågner om morgenen, og dejligt når man er sammen med sin kæreste.

Selvom det ikke er billigt, har det været pengene værd for mig og jeg kan godt finde på at gå igen om 5 eller 10 år, hvis jeg senere mister det niveau, som jeg nu har fået igen."

Smertefri behandling

Behandlingen har 3 elementer/faser

 1. Undersøgelse/afklaring, samtale og ultralydsscanning
 2. Behandling med shockwave og EMTT, 6-12 behandlinger
 3. Bækkenbundstræning og livsstil

 

Få en uforpligtende telefonsamtale i forbindelse med rejsningsproblemer

Du kan ringe og få en uforpligtende fortrolig telefonkonsultation med Michael, så du kan høre om hvordan du kan hjælpes. Du kan også booke direkte ind til undersøgelse og behandling, via onlinesystemet her på siden. Der kan stort set altid findes en tid til undersøgelse/behandling indenfor kort tid, hvis du er fleksibel med din kalender. Du kan også tage test for rejsningsproblemer herunder.

Hør Mads fortælle om hans rejse

Har du spørgsmål til erektil dysfunktion?

Få en uforpligtende telefonsamtale i forbindelse med rejsningsproblemer. Ring til Michael på 4140 0858.

 

Du kan også skrive til klinikken og få svar på dine spørgsmål.

  Läs mer om erektil dysfunktion på svenska